Quy tỳ thang

1998
  • Công thức:

–       Bạch truật                        12g

–       Hoàng kỳ                         12g

–       Đẳng sâm                        6g

–       Phục thần                       12g

–       Mộc hương                     6g

–       Trích cam thảo              4g

–       Dương quy                     4g

–       Viễn chí                           4g

–       Toan táo nhân                12g

  • Tác dụng: kiện tỳ dưỡng âm, ích khí bổ huyết
  • Chủ trị: tâm tỳ hư, khí huyết hư xuất hiện các chứng hồi hộp, hay quên, mất ngủ, kén ăn,mệt mỏi, sắc mặt vàng miệng nhạt mạch nhược

–       Trị chứng tỳ hư không nhiếp huyết gây kinh nguyệt không đều, rong huyết, chảy máu dưới da

–       Trị suy tim, hồi hộp, đoản khí, bội bạch truệ (thêm đẳng sâm,giảm liều hoàng kỳ)

  • Cách dùng: sắc uống ngày 2 lần