Quyên tý thang

905
  • Công thức:

–       Khương hoạt                  8g

–       Phòng phong                 8g

–       Xích thược                      12g

–       Hoàng kỳ                         20g

–       Gừng                                4 lát

–       Đương quy                     12g

–       Trích cam thảo                4g

–       Khương hoàng              12g

–       Đại táo                             3 quả

  • Tác dụng: bổ khí huyết, trừ phong thấp
  • Chủ trị: đau khớp,viêm đa thần kinh,viêm khớp quanh vai
  • Cách dùng: sắc,  uống ngày 2 lần