Rượu thuốc cấp cứu

1024
  • Công thức:

–       Gừng khô                60g

–       Nhục quế                60g

–       Gừng tươi               40g

–       Đại hồi                     100g

  • Tác dụng: hồi dương cứu nghịch
  • Chủ trị: cấp cứu tụ huyết áp,mạch nhanh
  • Cách dung: tán thành bột, ngâm rượu,uống mỗi lần =4g
Print/In