Sơn bạch thang

11255

  1. Sơn tra (bổ tỳ, kích thích tỳ)
  2. Bạch chỉ (đưa máu ra biểu)
  3. TIêu khương (ấm, kích thích tỳ)
  4. Hương phụ (hành khí, giải uất)
  5. Tô mộc (ấm, giúp tỳ)
  6. Cam thảo (hành khí)

Chủ trị:  Sản phụ sau khi sanh bị hàn tà nhập vào tỳ vị gây đau bụng, ăn uống không tiêu, đi

               cầu lỏng.