Sản hậu kỳ phương

1728

 1. Xuyên khung (đưa máu xuống)                      4 chỉ
 2. Huyền hồ (lương phế, lương huyết)               4 chỉ
 3. Qui thân (bổ khí)                                             4 chỉ
 4. Hương phụ (hành khí, giải uất)                      3 chỉ
 5. Đào nhân (đào thải huyết độc)                       2 chỉ
 6. Nhủ hương (ấm, thông khí)                            2 chỉ
 7. Chích thảo (hành thuốc)                                 2 chỉ
 8. Hồng hoa (đào thải huyết độc)                       2 chỉ
 9. Tiêu khương (ấm, trợ tỳ)                                3 chỉ
 10. Ích mẫu (sinh huyết, sáng mắt)                      3 chỉ
 11. Nhục quế (ấm)                                                2 chỉ

Chủ trị:  Phụ nữ sau khi sinh bị đau đầu, nóng phổi, tức ngực khó thở.