Sâm linh thang

346

 1. Đảng sâm (bổ nguyên khí)
 2. Phục linh (an thần)
 3. Trần bì (hành khí, ôn ấm)
 4. Bạch truật (giúp khí huyết)
 5. Bán hạ (long đờm, giảm ho)
 6. Chỉ xác (ôn tỳ, trừ thấp)
 7. Sa nhân (ôn ấm, kích thích tỳ)
 8. Đậu khấu (bổ tỳ, tỳ hấp thu tốt)
 9. Hoắc hương (ấm tỳ)
 10. Trúc chi
 11. Hậu phát (ôn tỳ)
 12. Đinh hương (ôn ấm tỳ – phế)

*  Co thể Mẹ uống rồi cho con bú

Chủ trị:  Trẻ em hay ọc sửa