Sát độc hoàng

2268

1.  Hạt Cây máu chó (sát trùng máu)

2.  Sà xàng tử (tiêu độc)

3.  Lưu huỳnh (sát độc)

4.  Hành hương (giải khí độc)

5.  Lá trầu (sát khuẩn)

Chủ trị:  Trị ghẻ lở hoặc mụn nhọt khó lành.

Cách dùng:  Tất cả tán bột hòa với dầu phụng bôi ngoài da.