Suy nhược do sán 1

3802

SA SÂM THIỀM NHỤC THANG

 

 1. Sa sâm (bổ nguyên khí, tỳ)                              4 chỉ
 2. Thiềm nhục (bổ xương, thận)                         2 chỉ
 3. Bạch linh (giúp khí)                                         2 chỉ
 4. Bạch truật (giúp huyết)                                   2 chỉ
 5. Cam thảo (hành thuốc)                                   2 chỉ
 6. Ý dỉ (kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng)       3 chỉ
 7. Liên nhục (—–như trên—–)                          3 chỉ
 8. Khiếm thực (—–như trên—–)                       3 chỉ
 9. Mạch nha (sinh men tiêu hóa)                       2 chỉ
 10. Thần khúc (—–như trên—–)                         2 chỉ
 11. Sử quân tử (tẩy sán nhẹ)                                4 chỉ

12. Đại táo (giúp thần chí)                                               2 chỉ

Cách làm:  Làm tể uống.

Chủ trị:  Chửa bệnh com còm, suy nhược cơ thể, gầy yếu, kém ăn, đổ mồi hôi trộm, bụng

ỏng do sán ở trẻ em.