Suy nhược do sán 3

977

KIỆN TỲ THANG

 

 1. Sa sâm (bổ nguyên khí)                       4 chỉ
 2. Bạch truật (giúp huyết)                       3 chỉ
 3. Bạch linh (giúp khí)                             3 chỉ
 4. Hoài sơn (mát máu, bổ tỳ)                  3 chỉ
 5. Mạch nha (tạo men tiêu hóa)             2 chỉ
 6. Thần khúc (—như trên—)                  2 chỉ
 7. Sa nhân (ôn ấm tỳ vị)                          2 chỉ
 8. Liên nhục (bổ tỳ, kích thích tỳ)            4 chỉ
 9. Binh lang (tẩy giun, sán)                     2 chỉ
 10. Sử quân tử (—như trên—)                 3 chỉ
 11. Nam qua tử ( sán nhả mồm)              2 chỉ
 12. Chích thảo (hành thuốc)                     4 chỉ

Chủ trị:  Trẻ em mặt bủng, da vàng, ăn uống kém, đại tiện thất thường, suy nhược cơ thể.