Tả phế tán

9655
  • Công thức:

–       Địa cốt bì                          16g

–       Tang bạch bì                    16g

–       Cam thảo                         6g

  • Tác dụng: thanh phế nhiệt, chữa ho suyễn
  • Chủ trị: viêm họng,phế quản, có sốt ho nhiều, viêm phế quản thể hen

–       Sởi giai đoạn đầu có ho sốt ở trẻ em

  • Cách dùng;  tán bột, mỗi lần uống 16g