Tứ sinh thang

1751
  • Công thức:

–       Trắc bá diệp        20g

–       Lá sen tươi         20g

–       Lá ngải cứu        12g

–       Sinh địa               12g

  • Tác dụng: lương huyết, chỉ huyết
  • Chủ trị: sốt gây nôn ra máu, chảy máu cam, miệng khô, lưỡi đỏ, mạch huyền sác
  • Cách dùng: sắc uống ngày 2 lần
Print/In