Tỷ cam (Cam Tẩu Mã hoặc Da Cam)

1733

1.  Thủy ngân (trừ độc)                                   3 chỉ

2.  Ngân châu (trị độc, lành vết thương)        3 chỉ

3.  Hồng đơm (tan máu độc)                          2 chỉ

4.  Khinh phấn (tiêu độc)                                2 chỉ

5.  Long não (thông phế, khí)                          3 chỉ

6.  Thạch cao (mát phế)                                  2 chỉ

Chủ trị:  – Cam tẩu mã ăn sứt mÔi, lồi sụn mũi)

Chú ý:  Chỉ được dùng bôi ngoài hoặc là làm hương để ngửi khói nhưng không được dùng hít

vào phổi.