Thần kinh tọa

7770

Đau từng chỗ hay đau đường dây thần kinh, đau liên tục hay đau từng cơn, phía sau bắp đùi trên, phía ngoài ống chân, sau lưng, thường đau nửa lưng và sườn.

 

Hoàng kỳ                     60g

Bạch thược                 20g

Tục đoạn                     12g

Ngũ gia bì                    12g

Uy linh tiên                  12g

Xuyên ô đầu                12g

Thảo ô                         12g

Ngưu tất                      12g

Đương qui                   12g

Quế chi                        12g

Cam thảo                      6g

Sinh khương                  5g

Đại táo                              5g

Sắc 15 phút chắt lấy nước.  Còn bã đổ thêm nước sắc tiếp 20 phút lọc bỏ bã trộn hai nước thuốc chia đều uống ngày 1 thang.

Nếu khí hư thì thêm Hoàng kỳ một ít, nếu khí huyết hư thi thêm lương Đương qui, nếu dương hư thì thêm Phụ tử 15g, nếu thận hư thì thêm lượng Ngũ gia bì 15g, nếu bị co giật nhiều thì thêm mộc qua 15g, nếu buồn bực thì thêm Phòng kỉ, Khương hoạt mỗi vị 10g, nếu tê dại thì thên Kê huyết đằng 15g.

Đánh thêm rược thuốc (loại điều trị nội thương hoặc xương cốt) sẽ giúp bệnh mau lành.

Bệnh nhân nên kiêng đồ chua và đông lạnh.

Print/In