Thống tả yếu phương

1496
  • Công thức:

–       Bạch truật                        12g

–       Bạch thược                     12g

–       Trần bì                              8g

–       Phòng phong                 8g

  • Tác dụng:  sơ gan kiện tỳ, trị đau bụng, cầm ỉa chảy
  • Chủ trị: viêm đại tràng gây ỉa chảy do thần kinh (can vượng, tỳ hư)

–       Tiêu chảy do viêm ruột cấp tính

  • Cách dùng: sắc,chia uống hai lần
Print/In