THẤP KHỚP

764

 

1/       AN THỐNG TÝ (Thấp khớp Âm)

 

1.  Độc hoạt (chống viêm, đau nhức)                     4 chỉ

2.  Phòng phong (giải độc)                                    4 chỉ

3.  Thương truật (giải tà độc, giảm đau)                 4 chỉ

4.  Khương hoạt (chống viêm, đau nhức)               4 chỉ

5.  Bổ cốt toái (bổ xương, chống viêm xương)       3 chỉ

6.  Xuyên khung (giảm đau nhức)                          3 chỉ

7.  Bạch chỉ (giảm đau nhức)                                3 chỉ

8.  Cam thảo (hành thuốc)                                     2 chỉ

9.  Sinh địa (bổ huyết, mát huyết)                          2 chỉ

10. Quế chi (ôn ấm, hành khí)                                2 chỉ

 

Chủ trị:  Viêm khớp, nhức khớp, phong đầu voi (mãn tính)

 

 

 

2/       GIẢI THỐNG TÝ (Thấp khớp Dương)

 

1.  Phòng phong (giải tà độc, chống viêm)              4 chỉ

2.  Tang ký sinh (bổ toàn thân, chống nhức)           4 chỉ

3.  Đổ trọng (bổ thận, tăng khí huyết)                     3 chỉ

4.  Ngưu tất (chống nhức mõi)                                3 chỉ

5.  Phòng kỷ (chống viêm nhức xương)                  4 chỉ

6.  Trinh nữ căn (chống nhức mõi, mạnh cơ)           2 chỉ

 

Chủ trị:  Chân tay nặng nề, nhức mõi, viêm khớp cấp tính.

 

 

 

3/       PHÒNG PHONG TANG KÝ

 

1.  Phòng phong (giải độc, chống viêm)                    4 chỉ

2.  Tang ký sinh (bổ toàn thân, chống nhức)             4 chỉ

3.  Tục đoan (chống viêm, nhức)                              4 chỉ

4.  Ngưu tất (chống viêm, mạnh gân cơ)                    3 chỉ

5.  Độc hoạt (giải độc, chống viêm)                          3 chỉ

6.  Tế tân (ôn ấm, đẩy trừ tà độc)                             3 chỉ

7.  Phục linh (bổ khí, an thần)                                1.5 chỉ

8.  Đương qui (bổ khí)                                          1.5 chỉ

9.  Sa sâm (bổ nguyên khí)                                   1.5 chỉ

10. Xuyên khung (giảm đau nhức)                             2 chỉ

11. Thục địa (bổ máu)                                              2 chỉ

12. Cam thảo (hành thuốc)                                        2 chỉ

 

Chủ trị:  Cơ thể suy nhược do viêm khớp, thấp khớp cấp hoặc mãn tính (viêm khớp toàn thân).