Thiên ma câu đằng ẩm

3177
  • Công thức:

–       Thiên ma                         12g

–       Câu đằng                          20g

–       Dạ giao đằng                  20g

–       Thạch quyết minh       32g

–       Sơn chi                             12g

–       Phục linh                        20g

–       Hoàng cầm                     12g

–       Ngưu tất                          16g

–       Đỗ trọng                           12g

–       Ích mẫu                            16g

–       Tang ký sinh                   32g

  • Tác dụng: bình can tức phong, tư âm thanh nhiệt
  • Chủ trị: cao huyết áp,nhức đầu, chóng mặt,hoa mắt, liệt nữa người do nhũn não, chảy máu não
  • Cách dung: sắc uống ngày 2 lần
Print/In