Tiêu đờm trấn kinh thang

2792

 

  1. Thần sa (an thần)                                 3.0 g
  2. Bạch cương tàm (trấn kinh)                2.5 g
  3. Xạ hương (trấn kinh)                          2.0 g
  4. Xoài thoái (tiêu đờm, trấn kinh)         1.0 g

Chủ trị:  Trẻ em làm kinh phong, miệng đầy đờm đặc, mắt trợn tay chân rút.

Cách dùng:  Sắc 1 chén còn 4 phân cho uống (trước đó nên thoa mật vào miệng trẻ).