Trấn an tức phong

18499
  • Công thức:

–       Ngưu tất                          15g

–       Đại giá thạch                  40g

–       Quy bản                           16g

–       Bạch thược                     16g

–       Huyền sâm                     12g

–       Thiên môn                       10g

–       Long cốt                           40g

–       Mẫu lệ                              24g

–       Xuyên luyện tử              8g

–       Mạch nha                                    12g

–       Nhãn trần                                    8g

–       Cam thảo                         4g

  • Tác dụng: trấn kinh tức phong
  • Chủ trị: xuất huyết não, co giật
  • Cách dùng: sắc uống ngày hai lần