Trị đái ra dưỡng trấp- viêm tiền liệt tuyến

853

 

  • Công thức:

–       Tỳ giải                              20g

–       Thạch xương bồ                        12g

–       Ô dược                            12g

–       Ích trĩ nhân                      20g

–       Hoạt thạch                      12g

  • Tác dụng: thanh nhiệt,trừ thấp,ôn thận
  • Chủ trị: đái ra dưỡng trấp, đái đục

–       Trị viêm tiền liệt tuyến (bỏ Ô dược, thêm hoàng bá, lục vị hoàn)

–       Trị viêm bàng quang mãn (kết hợp với bài lục vị hoàn)

  • Cách dùng: sắc uống ngày 2 lần