Trị sạn thận

1204

– Cây mướp đắng: cả dây , lá, và rể, chặt đoạn ngắn khoảng 5 cm
– Cây đậu săng: thân cây, xắt lắt mỏng.

+ Lấy hai nắm tay dây khổ qua và một nắm tay cây đậu săng, cho vào siêu đổ 5 chén nước sắc còn 2 chén, uống sáng 1 chén chiều 1 chén
+ Uống khoảng 5 -7 ngày, cẩn thận nếu thấy đi tiểu đau hay rát và có màu máu thì nên uông thêm nhiều nưóc hay sắc thuốc loãng hơn, và nên nằm nhiều hơn ngòi sau khi uống thuốc.
+ Có thể uống lâu hơn nếu sạn chưa ra hết.