Trị viêm tắc mạch máu chi

981

BÀI 1:

–       Tam thất                     50g

–       Hương phụ tử chế  30g

–       Đại hồi                        15g

–       Nhân hạt đặc            60g

–       Quế chi                      15g

–       Thảo quả                   15g

  • Cách dùng: phơi dòn các vị, tán mịn trộn đều. Mỗi ngày uống 1 lần với nước ấm sau bữa cơm tối

BÀI 2:

–       Hy thiên thảo                       50g

–       Trần bì                                    50g

–       Ngải cứu                               50g

–       Kinh giới                               50g

–       Nghệ đen (nga truật)           30g

–       Hương phụ tử chế              50g

–       Bán hạ chế                           50g

–       Tía tô                                      50g

–       Nghệ vàng                            50g

  • Cách dùng: sao vàng các vị, cùng hương phụ tử chế và bán hạ chế. Tán bột trộn đều, ngày uống 5g vào buổi sáng lúc đói với nước cơm hay nước ấm.
  • Hương phụ tử chế, chia làm bốn phần:

–       Phần 1: ngâm giấm 5%

–       Phần 2: ngâm nước tiểu trẻ em khỏe mạnh

–       Phần 3: ngâm nước muối 15%

–       Phần 4: ngâm rượu 40o

–       Sau 1 ngày đêm đem giả dập, sao khô trộn đều

  • Bán hạ chế, ngâm với phèn chua và nước gừng theo tỷ lệ 1kg bán hạ với 0.3kg gừng tươi giả nhỏ và 0.05kg phèn chua. Đổ ngập nước.Qua ngày đêm đem rửa sạch sao vàng.
Print/In