Trị xơ gan cổ trướng

735

 

  •  Công thức

–       Bạch truật                        100g (sao cháy đen)

–       Kê nội khu                      33g (sao thường)

–       Chỉ thục                           20g (sao thường)

–       Bắc mộc hương             20g (sao thường)

–       Xuyên bối mẫu               33g (không sao)

  • Chủ trị: xơ gan cổ chướng
  • Cách dùng:  tán bột các vị, ngày uống 2 lần, lần 5g trước khi ăn 20’