Ngồi Bình Yên

Ngồi Bình Yên

Lợi Ích của Ngồi Bình Yên
Hướng Dẫn Ngồi Bình Yên Cho Người Mới Thực Tập
Ngồi Bình Yên Sáng Ngày 1
Ngồi Bình Yên Chiều Ngày 1
Ngồi Bình Yên Ngày 2
Ngồi Bình Yên Ngày 3&4
Ngồi Bình Yên Sáng (90 Phút)
Ngồi Bình Yên
Tải Về
Ngồi Bình Yên Tối (60 phút) - Bài 1
Ngồi Bình Yên Tối (60 Phút) - Bài 1
Tải Về
Ngồi Bình Yên Tối (60 phút) - Bài 2 - Metta
Ngồi Bình Yên Tối (60 Phút) - Bài 2 - Metta
Tải Về
Ngồi Bình Yên Tối (60 phút) - Bài 3
Ngồi Bình Yên Tối (60 Phút) - Bài 3
Tải Về
Ngồi Bình Yên Tối (60 phút) - Bài 4 - Metta
Ngồi Bình Yên Tối (60 Phút) - Bài 4 - Metta
Tải Về
Ý Nghĩa Thư Giãn - Soi Sáng - Trị Liệu
Thư Giãn - Soi Sáng - Trị Liệu
MP3
Tải Về
Thiền Metta Cho HV CS2
MP3
Tải Về

Bài Liên Quan

Thể Dục – Khí Công

Bài Tập Tâm – Thể – Khí Nguyên tắc Lạy Khí Công Hướng Dẫn Lạy Khí Công Thực Tập Lạy khí công Ngồi Thực Tập Lạy Khí Công Đứng Kỹ Thuật Thở Ép Bụng Hướng Dẫn Bổ Thận Khí Thực Hành Bổ Thận Khí Hướng Dẫn Phẩy Tay Thực Hành

Scroll to Top
Scroll to Top