Tuesday, June 15, 2021
01 Khái Quát về Phương Pháp Tịnh Hóa Thân Tâm
22:34
02 Khái Quát về Phương Pháp Tịnh Hóa Thân Tâm
22:34
03 Khái Quát về Phương Pháp Tịnh Hóa Thân Tâm
17:59
04 Thọ Trai Chánh Niệm & Thiền Thư Giản Soi Sáng 17 7 2015
37:02
05 Những Nguyên Tắc Thiết Yếu Giúp Tịnh Hóa Thân Tâm C 1 17 7
22:34
06 Những Nguyên Tắc Thiết Yếu Giúp Tịnh Hóa Thân Tâm C 2 17 7
22:35
07 Những Nguyên Tắc Thiết Yếu Giúp Tịnh Hóa Thân Tâm C 3 17 7
22:35
08 Những Nguyên Tắc Thiết Yếu Giúp Tịnh Hóa Thân Tâm C 4 17 7
07:24
09 Tham vấn 1
22:34
10 Tham vấn 2
22:35
11 Tham vấn 3
22:34
12 Tham vấn 4
17:50
1 Nhận Diện và Buông Xã Chấp Thủ 18 7 15
24:58
2 Nhận Diện và Buông Xã Chấp Thủ 18 7 15
23:21
3 Nhận Diện và Buông Xã Chấp Thủ 18 7 15
18:32
4 Nuôi Dưỡng Thân và Tâm 18 7 15
34:07
5 Nuôi Dưỡng Thân và Tâm 18 7 15
28:21
6 Nuôi Dưỡng Thân và Tâm 18 7 15
21:39
01 Nuôi Dưỡng Đúng Thời và Tránh Thực Phẩm Độc Hại 19 7 15
31:35
02 Nuôi Dưỡng Đúng Thời và Tránh Thực Phẩm Độc Hại 19 7 15
22:28
03 Nuôi Dưỡng Đúng Thời và Tránh Thực Phẩm Độc Hại 19 7 15
18:11
04 Phương Pháp Thanh Lọc Cơ Thể 19 7 15
26:26
05 Phương Pháp Thanh Lọc Cơ Thể 19 7 15
22:47
06 Phương Pháp Thanh Lọc Cơ Thể 19 7 15
23:44
07 Phương Pháp Thanh Lọc Cơ Thể 19 7 15
15:49
01 Chia Sẽ Kinh Nghiệm S 20 7
22:34
02 Chia Sẽ Kinh Nghiệm S 20 7
22:34
03 Chia Sẽ Kinh Nghiệm S 20 7
22:35
04 Chia Sẽ Kinh Nghiệm S 20 7 15
03:59
05 Tham vấn C 1 20 7
22:34
06 Tham vấn C 2 20 7
22:34
07 Tham vấn C 3 20 7
22:34
08 Tham vấn C 4 20 7
12:51
01 Tầm Quan Trọng trong Việc Nuôi Dưỡng C 21 7 15
22:34
02 Tầm Quan Trọng trong Việc Nuôi Dưỡng C 21 7 15
29:26
03 Nghệ Thuật Ăn C 21 7 15
22:48
04 Nghệ Thuật Ăn T 21 7 15
22:39
05 Nghệ Thuật Ăn Tt 21 7 15
14:44
01 Tham vấn sáng 22 7
22:35
02 Tham vấn sáng 22 7
18:32
03 Tham vấn sáng 22 7
26:37
04 Tham vấn sáng 22 7
12:24
05 Tham Vấn Chiều 22 7
31:38
06 Tham vấn chiều 22 7
33:07
01 Tham vấn 23 7
22:34
02 Tham vấn 23 7
22:35
03 Tham vấn 23 7
22:34
04 Tham vấn 23 7
12:12
05 Nghệ Thuật Thở C 23 7 15
24:31

Bài thuốc trị ung thư

BÀI GIẢNG MP3

 • Sacred Falls International Meditation Center 06.2017
 • Sacred Falls International Meditation Center 2018
 • Khóa tu San Diego-Như Lai Thiền Tự 2018
 • PURIFICATION DU CORPS ET DE L’ESPRIT”session 10-2017- L’Abbaye de St.Jacut, Bretagne, France
 • La Retraite- L’Abbaye de Notre Dame de L’Ouye – Dourdan-France
 • Abbaye de Notre Dame 2018-Việt-Pháp
 • Dusseldorf 05-2018 @Lessing Gymnastics
 • Khóa tu Kiều Đàm – Quận 7
 • Khóa tu Kiều Đàm – BRVT
 • Khóa tu Aelen 06.2018
 • Khóa tu ở ĐT Liên Hoa – Sacramento 08.2017
 • Khóa tu THTT ở Thánh Thất Cao Đài 06.2017
 • Khóa tu ở chùa Hưng Khánh 05.2017