Tuyên Bố Y Tế

Xin lưu ý rằng tài liệu này chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm chấp thuận.
Chúng là một tập hợp các kinh nghiệm cá nhân và quá trình học tập xuyên suốt.
Các bài viết và các ý kiến có trong đó không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào. Chúng là quan điểm cá nhân và không bị cấu thành việc kiện tụng hoặc đánh giá y tế.
Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích tư vấn y tế.
Chúng tôi khuyến khích quý vị tìm kiếm ý kiến từ các chuyên gia và chuyên viên trong các lãnh vực liên quan trước khi ra quyết định dựa trên những thông tin được cung cấp trên trang web này. 

Scroll to Top
Scroll to Top