Thanh Lọc Thân Tâm

Kiến Thức Căn Bản

Mục Đích và Ý Nghĩa

Tiến trình Làm Mới – Thanh Lọc Thân Tâm là quá trình thanh lọc, loại bỏ những chất cặn bã tồn đọng trong Thân Tâm ra ngoài và dung nạp những dưỡng chất tốt từ thức ăn thô, thức ăn mịn đến những nhận thức đúng đắn nhằm nuôi dưỡng

Sơ Lược Tiến Trình Làm Mới

Tiến trình Làm Mới Thân Tâm là một tiến trình kéo dài và cần được duy trì liên tục. Chu kỳ ngắn nhất để Làm Mới – Thanh Lọc Thân Tâm cần kéo dài ít nhất một tuần (7 ngày) để đào thải và chuyển hóa các phế phẩm từ

Lưu Ý Trước Khi Tham Gia Tiến Trình Thanh Lọc Thân Tâm

Những điều học viên cần lưu ý trước khi đến tham dự khóa học Thanh Lọc Thân Tâm: Tìm hiểu kỹ về khóa học Thanh Lọc Thân Tâm trên trang YouTube Sống Chánh Niệm và những phần chia sẻ của học viên, nhất là những người có tình trạng bệnh

Lưu Ý Trong Khi Tham Gia Thanh Lọc Thân Tâm

Điều kiện tham gia khoá học Bạn cần có năng lực phối hợp, hợp tác với người hướng dẫn, ban tổ chức và quan trọng nhất là hợp tác với chính mình. Chúng ta biết rằng Tâm của mình là phần cao nhất, là phần điều khiển đời sống của

Scroll to Top
Scroll to Top