Thanh Lọc Thân Tâm

Thân Khỏe - Tâm An - Trí Sáng

KIẾN THỨC CĂN BẢN

Tiến trình Làm Mới – Thanh Lọc Thân Tâm là việc thực hành đồng thời quá trình Thanh Lọc, loại bỏ những chất cặn bả tồn đọng trong Thân Tâm ra ngoài và dung nạp những dưỡng chất tốt từ thức ăn thô, thức ăn tinh đến những nhận thức đúng đắn nhằm nuôi dưỡng và trị liệu đúng đắn.

Tham – Sân – Si là ba góc phiên não căn bản cúa con người. Do thiếu trí tuệ (si) nên có tham; tham mà không được nên sân. Vì có Tham – Sân – Si nên ta mới sinh ra làm người và ta luôn bám chấp lấy ba gốc độc này, xem nó là mình. Vừa lòng thích ý thì bám víu và tham đắm, không vừa lòng thì tức giận bực bội và từ đó tạo nên nghiệp lực dẫn dắt chúng ta vào nẻo khổ. Thay đổi cách ăn uống và thanh lọc chính là bước đầu của việc loại bỏ tính tham ăn của mình cũng như những gì không thuộc về mình. Tham mà bớt thì sân sē bớt theo và ta sẽ sáng suốt hơn trong cách hành xử. Tĩnh tâm, Thanh Loc Tâm giúp ta nhận diện được những tập khí, thói quen, phản ứng cùa Thân Tâm, từ đó tiến tới hành trình làm chủ Thân Tâm của mình trong từng phút giây cùa đời sống.

 

Không có gì tồn tại mãi với thời gian,
Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng.
Thầy
Tâm Thành

TIẾN TRÌNH TỪNG NGÀY

Tiến trình Làm Mới Thân Tâm này là một tiến trình kéo dài và cần được duy trì liên tục. Chu kỳ ngắn nhất đê Làm Mới – Thanh Lọc Thân Tâm cần kéo dài ít nhất một tuần (7 ngày) để đào thải và chuyển hóa các phế phẩm từ thô đến vi tế, từ đặc đến lỏng, từ Thân đến Tâm.

THỰC TẬP HẰNG NGÀY SAU THANH LỌC

Kết thúc khóa học là sự khởi đầu cho cuộc sống mới của bạn, nếu bạn thực sự duy trì sự tỉnh thức và luyện tập. Từ sự tỉnh thức bên trong, chúng ta nhận thức rõ ràng về mọi liên hệ và sự nuôi dưỡng của môi trường sống xung quanh, từ thức ăn, không khí, nguồn nước, đất đai và Mẹ Thiên Nhiên vĩ đai, đến các mối quan hệ hòa hợp với gia đình, cộng đồng và xã hội đối với chúng ta.

Scroll to Top
Scroll to Top