Nhạc Tỉnh Thức

KARAOKE

MỞ RỘNG TRÁI TIM

Mở rộng trái tim yêu thương tất cả mọi người.
Mở rộng trái tim để bao dung mọi loài.
Cuộc đời rất mong manh, cõi tạm kiếp nhân sinh.
Ai ơi hãy nhớ để trái tim luôn rộng mở.

Mở rộng trái tim yêu thương sẻ chia.
Thì đời đẹp biết bao vun đắp xây tình người.
Giàu có hôm nay, nghèo khó mai sau
Nhân sinh ai chắc sống bao lâu ở đời.

*Ôi! Trái tim ai hẹp hòi
Nên khổ đau luôn triền miên
Chúng sanh phải khổ vì ai?
Vì ta không biết thương thân
Nên đời thêm đau!

Mở rộng trái tim cho ai nhưng thực cho mình.
Vì lòng còn cỏn con, tham sân hận thù
Thì đời càng héo hon và đời càng khổ đau
Xin ai hãy nhớ sống sao cho trọn kiếp người.

Mở rộng trái tim yêu thương tất cả mọi người.
Mở rộng trái tim để bao dung mọi loài.
Cuộc đời rất mong manh, cõi tạm kiếp nhân sinh.
Ai ơi hãy nhớ để trái tim luôn rộng mở.

Mở rộng trái tim yêu thương sẻ chia.
Thì đời đẹp biết bao vun đắp xây tình người.
Giàu có hôm nay, nghèo khó mai sau
Nhân sinh ai chắc sống bao lâu ở đời.

*Ôi trái tim ai tuyệt vời
Luôn hiến dâng cho cuộc đời
Ai ai cũng hiểu và thương
Cùng nhau trao gởi tình thân
Nên đời thêm tươi!

Mở rộng trái tim bao dung từ bi
Dù người vẫn sân si, dù người quá vô minh,
Dù người mãi bon chen, dù đời trắng như vôi.
Nhưng em xin vẫn mãi bao dung người đời.

Cuộc đời rất mong manh, cõi tạm kiếp nhân sinh.
Xin luôn ghi nhớ để không thẹn kiếp người.

===========================================

FOLLOW THANH LỌC THÂN TÂM

+ Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@songchanhniem
+ Website: https://songchanhniem.com/ 
+ Facebook Page: https://www.facebook.com/TLTT.ThayTam...
+ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/Thanh...
+ Zalo OA : công ty Thanh Lọc Thân Tâm

MỞ RỘNG TRÁI TIM

Mở rộng trái tim yêu thương tất cả mọi người.
Mở rộng trái tim để bao dung mọi loài.
Cuộc đời rất mong manh, cõi tạm kiếp nhân sinh.
Ai ơi hãy nhớ để trái tim luôn rộng mở.

Mở rộng trái tim yêu thương sẻ chia.
Thì đời đẹp biết bao vun đắp xây tình người.
Giàu có hôm nay, nghèo khó mai sau
Nhân sinh ai chắc sống bao lâu ở đời.

*Ôi! Trái tim ai hẹp hòi
Nên khổ đau luôn triền miên
Chúng sanh phải khổ vì ai?
Vì ta không biết thương thân
Nên đời thêm đau!

Mở rộng trái tim cho ai nhưng thực cho mình.
Vì lòng còn cỏn con, tham sân hận thù
Thì đời càng héo hon và đời càng khổ đau
Xin ai hãy nhớ sống sao cho trọn kiếp người.

Mở rộng trái tim yêu thương tất cả mọi người.
Mở rộng trái tim để bao dung mọi loài.
Cuộc đời rất mong manh, cõi tạm kiếp nhân sinh.
Ai ơi hãy nhớ để trái tim luôn rộng mở.

Mở rộng trái tim yêu thương sẻ chia.
Thì đời đẹp biết bao vun đắp xây tình người.
Giàu có hôm nay, nghèo khó mai sau
Nhân sinh ai chắc sống bao lâu ở đời.

*Ôi trái tim ai tuyệt vời
Luôn hiến dâng cho cuộc đời
Ai ai cũng hiểu và thương
Cùng nhau trao gởi tình thân
Nên đời thêm tươi!

Mở rộng trái tim bao dung từ bi
Dù người vẫn sân si, dù người quá vô minh,
Dù người mãi bon chen, dù đời trắng như vôi.
Nhưng em xin vẫn mãi bao dung người đời.

Cuộc đời rất mong manh, cõi tạm kiếp nhân sinh.
Xin luôn ghi nhớ để không thẹn kiếp người.

===========================================

FOLLOW THANH LỌC THÂN TÂM

+ Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@songchanhniem
+ Website: https://songchanhniem.com/
+ Facebook Page: https://www.facebook.com/TLTT.ThayTam...
+ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/Thanh...
+ Zalo OA : công ty Thanh Lọc Thân Tâm

YouTube Video UExJWEw1czVPQ2tqUDBwanRqbmstM29VWTVjcGduM3NDVC5DQUNERDQ2NkIzRUQxNTY1

Nhạc Tỉnh Thức | Mở Rộng Trái Tim (KIM NGÂN) | Karaoke

05/30/2024 4:34 am

Scroll to Top
Scroll to Top