Thời Khóa Ngồi Bình Yên qua Zoom

Ngồi Bình Yên cùng Thầy và đại chúng trên khắp thế giới

Thông Điệp từ Thầy

Anh chị em các Châu nên vào chung Zoom SCN theo thời khóa này để có mặt cùng Thầy và bà con khắp thế giới ĐỒNG HÀNH KẾT NỐI THÂN TÂM thì sau đó mới mong thế giới và môi trường, thời tiết điều hòa.

Nếu không, một bên thì nóng – một bên thì lạnh. Một bên mưa dầm – một bên khô hạn. Một bên béo phì – một bên đói chết.. v..v..

Thế giới bên trong mỗi chúng ta đã và đang mất kết nối và mất quân bình. Thế giới bên ngoài kia cũng thế, nên tạo ra rất nhiều khổ đau cho chính mình và toàn thế giới.

ACE khắp các châu hãy cùng theo lịch bên dưới nhé!

 

Thời Khóa NBY qua Zoom SCN Cho 4 Châu Lục

Châu Âu

 • 05:00 – 06:00 AM
 • 08:30 – 09:10 AM
 • 13:00 – 14:00 PM
 • 15:30 – 16:30 PM
 • 21:00 – 22:00 PM

Châu Á

 • 10:00 – 11:00 AM
 • 13:30 – 14:10 PM
 • 18:00 – 19:00 PM
 • 20:30 – 21:30 PM
 • 02:00 – 03:00 AM

Châu Úc

 • 13:00 – 14:00 PM
 • 16:30 – 17:10 PM
 • 21:00 – 22:00 PM
 • 23:30 – 00:30 AM
 • 05:00 – 06:00 AM

Bắc Mỹ - DC

 • 23:00 – 24:00 PM
 • 02:30 – 03:10 AM
 • 07:00 – 08:00 AM
 • 09:30 – 10:30 AM
 • 15:00 – 16:00 PM

Bắc Mỹ - CA

 • 20:00 – 21:00 PM
 • 23:30 – 00:10 AM
 • 04:00 – 05:00 AM
 • 06:30 – 07:30 AM
 • 12:00 – 13:00 PM

Zoom ID: 584-729-1360 | Pass: 5

Scroll to Top
Scroll to Top