sức khỏe - dinh dưỡng

Hướng Dẫn Ngồi Bình Yên

Hướng dẫn Ngồi Bình Yên cho học viên mới thực tập. Bài tập này có thể tập mọi lúc mọi nơi để dưỡng thể hay dưỡng thần.

Hướng Dẫn Khí Công

Các bài tập thực hành tâm thể khí phối hơp, lạy khí công, bổ thận khí, xoa đầu gối, và kỹ thuật thở ép bụng.

Scroll to Top
Scroll to Top