BỆNH BAN CHẨN MÙA HÈ

781

 

1/       BỒ TANG MẠCH THANG

 

 1. Bồ công anh (kháng sinh, chống viêm)                   3 chỉ
 2. Tang bạch bì (mát thận, toàn thân)                          3 chỉ
 3. Mạch môn (mát phế, sinh tân dịch)                         3 chỉ
 4. Hoàng cầm (kháng sinh)                                         4 chỉ
 5. Trần bì (hành khí)                                                  2 chỉ
 6. Bối mẫu (hành khí, giúp phế)                                  1 chỉ
 7. Hoàng liên (kháng sinh, mát tim)                             1 chỉ
 8. Đại hoàng (tẩy, xổ nhẹ)                                          1 chỉ
 9. Bạch phục linh (giúp phế, tuyên thông)                   1 chỉ

10. Cam thảo (hành thuốc)                                           2 chỉ

 

Chủ trị:  Bệnh ban, bụng đầy chướng, cổ khò khè.  Tà độc phạm vào tỳ – phế kinh

(uống 5 thang)

 

 

2/       GIẢI NHIỆT PHẾ THANG

 

 1. Huyền sâm (mát, sinh huyết nhanh)                         1 chỉ
 2. Thiên môn (mát, sinh tân dịch)                               2 chỉ
 3. Kiết cánh (giảm ho, mát phổi)                                 1 chỉ
 4. Ngọc trúc (mát phế – tâm)                                      2 chỉ
 5. Ngưu bang tử (giải độc phế)                                   2 chỉ
 6. Thiên hoa phấn (mát phế, giải nhiệt)                        1 chỉ
 7. Bối mẫu (kháng sinh, tiêu độc phế)                         2 chì
 8. Kinh giới (ôn ấm, tuyên thông ngũ quan)                 2 chì
 9. Bạc hà (ôn ấm, tuyên thông ngũ quan)                    2 chì

 

Chủ trị:  Phế tạng trẻ em bị nhiệt độc, gây ho, miệng khô, khát nước, sốt nóng.

 

 

3/       HUYỀN SÂM THẠCH CAO THANG

 

 1. Huyền sâm (sinh huyết mau)                         5 chỉ
 2. Thạch cao (mát toàn thân)                            3 chỉ
 3. Mạch môn (sinh tân dịch)                             2 chỉ
 4. Sinh địa (sinh – mát máu)                    3 chỉ
 5. Kiết cánh (mát phổi)                                     1 chỉ
 6. Thiên môn (mát, sinh tân dịch)                      1 chỉ
 7. Thăng ma (đề khí lên)                                   1 chỉ
 8. Tô diệp (hành khí, tuyên thông phế)              1 chỉ
 9. Cam thao (hành thuốc)                                 1 chỉ

 

Chủ trị:  Trẻ em nóng sốt, miệng khô, khát nước, mặt đỏ, chảy máu cam, nhiệt

độc ở phế – can, mạch huyền sắc, hoặc sác phù.

 

 

4/       KIM SA BẠCH THANG

 

 1. Kim ngân hoa (kháng sinh mạnh)                   2 chỉ
 2. Sa sâm (bổ nguyên khí)                                2 chỉ
 3. Bạch linh (giữ khí)                                        2 chỉ
 4. Liên kiều (mát phế – thận – can)                     2 chỉ
 5. Tử thảo = cam thảo đốt cháy                        2 chỉ
 6. Kiết cánh (giảm ho, mát phổi)                       1 chỉ
 7. Thiên hoa phấn (–như trên–)                        1 chỉ
 8. Thanh hoa (mát, giải độc phế)                       1 chỉ
 9. Kinh giới (tuyên thông kinh lạc)           2 chỉ

 

Chủ trị:  Ban sởi mọc không đều hoặc trẻ bị lặm ban, mê mang, nóng sốt, ho.

 

Cách dùng:  Uống 5 thang

*** Nếu muốn xuất ban ra ngoài nhanh thì nhai nát hột ngò, hòa với rượu phun ngoài da trẻ em.

 

 

5/       BẠCH CAM TANG THANG

 

 1. Bạch mao căn (giải nhiệt, lơi tiểu)                  2 chỉ
 2. Cam thảo đất (hành khí)                               2 chỉ
 3. Tang bạch bì (mát thận, toàn thân)                2 chỉ
 4. Kim ngân hoa (kháng sinh, giải độc)              4 chỉ
 5. Cây bông bát (mát gan, toàn thân)                 3 chỉ
 6. Kinh giới (ấm, tuyên thông 5 quan)                2 chỉ

 

Chủ trị:  Sởi mọc không đều.  Muốn sởi mọc đều, mọc mau thì dùng thang này.

Print/In